Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση
Αρχική Προφίλ Παροχές Εξοπλισμός Ενημέρωση Χρήσιμα Επικοινωνία
  
 
 

  ...............

 Φορολογικές δηλώσεις : Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 

Οι Προσφορές μας για
επιχειρήσεις
[ δείτε περισσότερα ]

     
 
 
           

 

   Φορολογικά - Θέματα δηλώσεων

              [ Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα ]
 

  Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος τελευταίων ετών.

  Προθεσμίες Φορολογικών Δηλώσεων & έντυπα.

  Α21 - Οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ

 
 Αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα, δείτε αναλυτικά...

  Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων

  Διευθύνσεις  Δ.Ο.Υ.

  Αντικειμενικές Δαπάνες - Τεκμήρια διαβίωσης

  Πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων εισοδήματος

     Εργατικά - Ασφαλιστικά
           
         [ Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα ]
 

  Απογραφή προστατευομένων μελών

  Προθεσμίες Α.Π.Δ. - Ι.Κ.Α.

  ΕΡΓΟΣΗΜΟ Ι.Κ.Α. όλες οι πληροφορίες

  Αργίες εργαζομένων, τι ισχύει

  Δώρα εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα)

  Υπερωρίες ποσοστά προσαυξήσεων

  Αποζημίωση απόλυσης

  Επιδότηση τακτικής ανεργίας από ΟΑΕΔ
 

 

 

   Θέματα Εταιρειών
           
         [ Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα ]
 

  Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες - Ι.Κ.Ε.

  Συγκεντρωτικές τιμολογίων μηνιαίες (ΜΥΦ)


 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

  ΦΠΑ 24% από 1-6-2016 στα νησιά

  Τίτλος κτήσης (πρώην απόδειξη δαπάνης)

  Απαλλαγή σήμανσης ΕΑΦΔΣΣ τιμολογίων

  Ποιοί απαλλάσσονται από ταμειακή μηχανή

  Υπεραξία μεταβίβασης επιχειρήσεων


 

 

   Κινητή και Ακίνητη περιουσία
           
            [ Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα ]


  Υποβολή Δηλώσεων Πόθεν έσχες

  Θέματα σχετικά με ΕΝΦΙΑ (φόρος ακινήτων)

  Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) από 1/1/2014

  Εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο

  Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης & Μισθωτήρια

  Ποσοστό δικαιώματος επικαρπίας, ψιλής κυριότητας

  Γονικές παροχές και δωρεές σε χρήματα (φορολογία)

 

   ΟΑΕΔ - ΕΣΠΑ Επιδοτήσεις

          [ Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα ]


 
Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ

  Τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

  Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

  Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

  Ειδικό εποχικό επίδομα ΟΑΕΔ

  ΕΣΠΑ ενίσχυση της ρευστότητας και...

  ΟΑΕΔ προγράμματα επιδότησης ανέργων

 

   Χρηματοοικονομικά θέματα

          [ Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα ]

  Ισοτιμίες νομισμάτων, ισοτιμίες ΦΠΑ, Συνάλλαγμα

 

 

 

   Γενικά θέματα - Ανακοινώσεις

          [ Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα ]
 

  Περιορισμοί στις αναλήψεις (Capital controls)

  Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

  Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκίνητων

  Διακανονισμός οφειλών ΔΕΗ

  Σταματά η έκδοση χαρτονομισμάτων 500€
 
 
Συναλλαγές με τον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά

   
     K.Dikaios Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Λογιστικά - Φοροτεχνικά

     Δείτε εδώ που βρισκόμαστε

Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία