Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Αρχική Προφίλ Παροχές Εξοπλισμός Ενημέρωση Χρήσιμα Επικοινωνία

 

 

 

 

 

Χρήσιμα εργαλεία - Downloads - Links

 

Χρήσιμα Links


 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

        -  Αρχική σελίδα taxis
       
Υπηρεσίες προς πολίτες
        -  Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 Ασφαλιστικοί Φορείς

        -  Αρχική σελίδα Ι.Κ.Α.
       
Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Β.Ε.
        -  ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικών)
        -  Ο ΑΜΚΑ μου
       

 
Εργατικά

        Ο.Α.Ε.Δ.
       
Ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων προσωπικού

 
Επιμελητήρια

        Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών
       
Εμπορικό και Βιομηχανικό Αθηνών
       
Επαγγελματικό Αθηνών
       
Βιοτεχνικό Αθηνών
 

 Διάφορα φορολογικά links

        -  Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
        -  Υπουργείο Οικονομικών
 

Χρήσιμα Downloads

 

•  Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599 : επέλεξε :  [ pdf ] ή [ XL ]

•  Εντυπα Φορολογικών δηλώσεων

           - Οικονομικό έτος 2013 :  Ε1  ,  Ε2  ,  Ε3  ,  Ε5

           - Οικονομικό έτος 2012 :  Ε1  ,  Ε2  ,  Ε3  ,  Ε9  ,  Ε5•  Εντυπα Μητρώου

           - Μ0 : Αίτηση
           - Μ1 : Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολή ατομικών στοιχείων
           - Μ4 : Διακοπή εργασιών (φυσικών και νομικών προσώπων)


•  Εντυπα ΙΚΑ

           - 1. : Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενημερότητας

 

 

 

 
 

    K.Dikaios Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Λογιστικά - Φοροτεχνικά

    Δείτε εδώ που βρισκόμαστε

Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία