Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Αρχική Προφίλ Παροχές Εξοπλισμός Ενημέρωση Χρήσιμα Επικοινωνία


Χρήσιμα εργαλεία - Downloads - Links

 

  Χρήσιμα Links


  •  Γ.Γ.Π.Σ. (TaxisNet)

        -  Αρχική σελίδα taxis

       
Υπηρεσίες προς πολίτες

        -  Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 

  •  Ασφαλιστικοί Φορείς

        -  Αρχική σελίδα Ι.Κ.Α.

       
Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Β.Ε.

        -  ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικών)

        -  Ο ΑΜΚΑ μου

       

  •
 
Εργατικά

        Ο.Α.Ε.Δ.

       
Ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων προσωπικού


  •
 
Επιμελητήρια

        Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών

       
Εμπορικό και Βιομηχανικό Αθηνών

       
Επαγγελματικό Αθηνών

       
Βιοτεχνικό Αθηνών
 

  •  Διάφορα φορολογικά links

        -  Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

        -  Υπουργείο Οικονομικών
 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμα Downloads


• 
Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

          - Επέλεξε
:  [ pdf ]  ή  [ Excel ]


•  Εντυπα Φορολογικών δηλώσεων

     - Φορολογικό έτος 2015 (δηλώσεις 2016):  Ε1 , Ε2 , Ε3 , Ν (εταιρείες)

     - Φορολογικό έτος 2014
(δηλώσεις 2015):  Ε1 , Ε2 , Ε3 , Ν (εταιρείες)
            
 

•  Εντυπα Μητρώου Εφορίας

       - Μ0  : Αίτηση
       - Μ1  : Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολή ατομικών στοιχείων
       - Μ2  : Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
       - Μ3  : Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
       - Μ4  : Διακοπή εργασιών (φυσικών και νομικών προσώπων)
       - Μ5  : Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
       - Μ6  : Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
       - Μ7  : Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου
       - Μ8  : Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
       - Μ9  : Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
       - Μ10 : Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού (υποκατάστημα)
       - Μ11 : Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού (υποκατάστημα)
       - Μ12 : Δήλωση πωλήσεων από απόσταση
       - Μ13 : Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.•  Εντυπα ΙΚΑ

       - 1. : Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενημερότητας

       - 2. : Αίτηση Απογραφής Εργαζόμενου

       - 3. : Αίτηση Απογραφής Εργοδότη

       - 4. : Αίτηση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου

 

 

 

 

    K.Dikaios Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Λογιστικά - Φοροτεχνικά

    Δείτε εδώ που βρισκόμαστε

Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία