Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Αρχική Προφίλ Παροχές Εξοπλισμός Ενημέρωση Χρήσιμα Επικοινωνία


Χρήσιμα εργαλεία - Downloads - Links

 

    Χρήσιμα Links


    •  Γ.Γ.Π.Σ. (TaxisNet)

          -  Αρχική σελίδα taxis

         
Υπηρεσίες προς πολίτες

          -  Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 

    •  Ασφαλιστικοί Φορείς

          -  Αρχική σελίδα Ι.Κ.Α.
 
         
Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Β.Ε.

          -  ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικών)

          -  Ο ΑΜΚΑ μου

       

    •
 
Εργατικά

          Ο.Α.Ε.Δ.

         
Υποβολή καταστάσεων προσωπικού

          -  Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας


    •
 
Επιμελητήρια

          Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών

         
Εμπορικό και Βιομηχανικό Αθηνών

         
Επαγγελματικό Αθηνών

         
Βιοτεχνικό Αθηνών
 

    •  Διάφορα links

          -  Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
 
          -  Υπουργείο Οικονομικών

          -  Κατασκευή, Φιλοξενία Ιστοσελίδων
 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμα Downloads


• 
Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

         - Επέλεξε
:  [ pdf ]  ή  [ Excel ]


•  Εντυπα Φορολογικών δηλώσεων

     > Φορολογικό έτος 2015 (δηλώσεις 2016):  Ε1 , Ε2 , Ε3 , Ν (εταιρείες)

 
   
> Φορολογικό έτος 2014 (δηλώσεις 2015):  Ε1 , Ε2 , Ε3 , Ν (εταιρείες)

    
> Έντυπα δηλώσεων παλαιότερων ετών   :  Πατήστε ΕΔΩ
            
 

•  Εντυπα Μητρώου Εφορίας

      - Μ0  : Αίτηση
      - Μ1  : Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολή ατομικών στοιχείων
      - Μ2  : Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
      - Μ3  : Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
      - Μ4  : Διακοπή εργασιών (φυσικών και νομικών προσώπων)
      - Μ5  : Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
      - Μ6  : Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
      - Μ7  : Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου
      - Μ8  : Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
      - Μ9  : Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
      - Μ10 : Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού (υποκατάστημα)
      - Μ11 : Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού (υποκατάστημα)
      - Μ12 : Δήλωση πωλήσεων από απόσταση
      - Μ13 : Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.•  Εντυπα ΙΚΑ

      - 1. : Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενημερότητας

      - 2. : Αίτηση Απογραφής Εργαζόμενου

      - 3. : Αίτηση Απογραφής Εργοδότη

      - 4. : Αίτηση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου

      - 5. : Δήλωση Μεταβολής στοιχείων Εργοδότη

 

•  Εντυπα γραφείου μας

      > Καρτέλα στοιχείων εργαζόμενου κοινών επιχειρήσεων

      > Καρτέλα στοιχείων εργαζόμενου οικοδομοτεχνικού έργου

      > Τίτλος κτήσης, απόδειξη δαπάνης

 

•  Προγράμματα και εφαρμογές γραφείου μας

      > Διάφορες χρήσιμες εφαρμογές και βοηθήματα (σύντομα διαθέσιμα)

 

 

 

 

 

 

    K.Dikaios Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Λογιστικά - Φοροτεχνικά

    Δείτε εδώ που βρισκόμαστε

Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία